Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana ]

Kategoria: Budownictwo

Budownictwo to sztuka wznoszenia budowli nazywanych obecnie obiektami budowlanymi. Budownictwo wymaga doskonałego opanowania rzemiosła, wiedzy praktycznej i techniki stosowanej przy budowaniu, remontowaniu, modernizowaniu, konserwowaniu, ale także przy rozbiórce budowli. W związku z rozgległym zakresem wiedzy potrzebnej w budownictwie (architektura, murarstwo, stolarstwo, kamieniarstwo, malarstwo, dekarstwo, kominiarstwo, szklarstwo, glazurnictwo), powstały specjalności - poddziedziny budownictwa specjalizujące poszczególnych mistrzów w ich dziedzinach.


Wybierz specjalność w budownictwie:


Budownictwo jest poddziedziną inżynierii lądowej. Inżynieria lądowa jest nauką kształtującą naturalną przestrzeń pod potrzeby egzystencji człowieka. Łączy w sobie umiejętności takie jak projektowanie, wznoszenie oraz utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych, a w szczególności takich jak mosty, drogi, kanały, zapory oraz budynki.


Specjalności inżynierii lądowej to inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika konstrukcji, inżynieria transportowa, hydrologia, inżynieria materiałowa, budownictwo wodne, geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania.


Inżynieria lądowa znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach życia: w sektorze publicznym od najmniejszych gmin aż do zakresu ogólnokrajowego, a w sektorze prywatnym od pojedynczych właścicieli mieszkań do międzynarodowych firm budowlanych


Inżynieria lądowa jest nauką zajmującą się wieloma aspektami powstania obiektu budowlanego. Inżynierowie budownictwa pracują na wszystkich możliwych etapach powstawania konstrukcji. Generalnie, podział inżynierów odbywa się na linii projektowanie - wykonawstwo, ale granica taka jest płynna i projektant zwykle wizytuje miejsce w którym powstaje jego konstrukcja, a inżynierowie wykonujący obiekty budowlane nierzadko sami tworzą odpowiednie projekty.


BRANŻA