Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Dekarz ]

Dekarz

Dekarz - rzemieślnik, zajmuje się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje również podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. Zadania i czynności robocze wykonywane przez dekarza zależą od stanowiska, na jakim pracuje.

Dekarze w Słupsku:

Dekarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Praca dekarza wymaga sprawności fizycznej, sprawności manualnej oraz wytrzymałości na długotrwały wysiłek fizyczny. Do wykonywania pracy niezbędny jest zmysł równowagi, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz wyobraźnia przestrzenna.

Praca w zawodzie dekarza wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu, najczęściej na powierzchni dachu oraz w warsztacie. Podczas wykonywania pracy na zewnątrz uciążliwe są zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, praca na wysokości, a także trwanie w niewygodnej pozycji. W warsztacie natomiast dekarz narażony jest na hałas i oddziaływanie różnych gazów. Największym niebezpieczeństwem tej pracy jest ryzyko upadków z wysokości oraz ryzyko skaleczeń, zwłaszcza przy obróbce blachy. Zagrożeniom podczas pracy można zapobiec stosując odpowiednią odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. W naszym klimacie dekarz jest zawodem sezonowym. W zimie lub w czasie złej pogody dekarz, w warsztacie, wykonuje elementy pokryć dachowych, a w sezonie pracuje przede wszystkim na budowie, wykonując prace związane z kryciem dachów różnymi materiałami. Pomocnik dekarza wykonuje prace związane z transportem materiałów dekarskich na stanowisko pracy oraz proste roboty przygotowawcze i porządkowe. Dekarz wykonuje prace związane z montażem pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich. Brygadzista, oprócz wykonywania prac dekarskich, zajmuje się również przygotowaniem i organizacją robót, kontroluje ich przebieg oraz współpracuje z innymi zespołami procesu budowlanego. Dekarz na etapie prac przygotowawczych może pracować samodzielnie, natomiast podczas wykonywania pokryć dachowych w kilkuosobowych zespołach.

Dekarz ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt i maszyny, wykorzystanie materiałów oraz jakość wykonanej pracy, wykonuje polecenia przełożonego, współpracuje z członkami ekipy wykonawczej, może również wydawać polecenia pomocnikom. Brygadzista natomiast kieruje małym zespołem ludzi, wykonuje polecenia przełożonego, utrzymuje również kontakty z klientami, wykonawcami, sprzedawcami materiałów oraz pracownikami instytucji współpracujących.

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą - zakład dekarski.


BRANŻA