Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ]

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - rzemieślnik, zajmuje się wyposażeniem sanitarnym obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych itp. oraz wykonuje zadania związane z budową i eksploatacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, budową i eksploatacją instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, budową i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych w Słupsku:

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wykonuje także studnie kopane obudowane w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m oraz studnie wiercone o średnicy do 100 mm i głębokości do 15 m.

Praca wykonywana jest przede wszystkim w budynkach, rzadziej na wolnym powietrzu (np. podczas wykonywania studni). Monter instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje zazwyczaj w zespole (rzadziej samodzielnie), którego liczebność zależy od wielkości i rodzaju zadania. W czasie wykonywania zadania współpracuje z innymi monterami i swoimi zwierzchnikami. Może wykonywać prace naprawcze oraz nadzorować eksploatację.


BRANŻA