Gildia Słupsk
[ Home > Budownictwo > Glazurnik ]

Glazurnik

Glazurnik - rzemieślnik, wykonuje okładziny na ścianach, podłogach, schodach i pochylniach oraz w basenach, płytkami: ceramicznymi (glazurą), kamionkowymi i terakotowymi, gresowymi, szklanymi, kamiennymi, z tworzyw sztucznych oraz mozaiką szklaną.


Glazurnik

Glazurnicy w Słupsku:

Glazurnik posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:


Glazurnik analizuje dokumentację budowlaną i na jej podstawie ustala zakres robót, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny. Przed przystąpieniem do układania płytek odpowiednio przygotowuje podłoże pod okładzinę lub posadzkę, przygotowuje materiały, a po ułożeniu płytek wypełnia spoiny i wykonuje wykończenie powierzchni. Do zadań glazurnika należy także wykonywanie cokolików, okładzin filarów, kolumn, cokołów i podokienników, elementów podłoża pod okładziny takich jak ekrany wannowe i montaż płyt kartonowo-gipsowych oraz mocowanie wyposażenia na okładzinach. Dodatkowymi zadaniami zawodowymi, możliwymi do wykonywania po odpowiednim przeszkoleniu, jest wykonywanie mozaik ozdobnych (artystycznych) oraz renowacje okładzin ściennych w obiektach zabytkowych. Glazurnik ocenia jakość wykonanej przez siebie pracy, a także określa stan techniczny istniejących okładzin z płytek, stwierdza usterki, wady i zniszczenia oraz dokonuje ich naprawy. Wykonuje kalkulację robót glazurniczych.


Glazurnika winna charakteryzować odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność, a także dokładność, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinien także posiadać poczucie piękna i estetyki oraz wrażliwość estetyczną, wpływające na efekt końcowy jego pracy. Duże znaczenie w tym zawodzie ma koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, umiejętność rozróżniania barw, cierpliwość oraz zdolność do pracy w warunkach monotonnych.


Glazurnik pracuje przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych również na wysokości. Może pracować na zewnątrz budynku podczas wykonywania elewacji. Wykonuje pracę samodzielnie lub w zespole (dwu-, trzyosobowym). W czasie wykonywania zadań zespołowych współpracuje z pozostałymi członkami zespołu roboczego i ze swoimi zwierzchnikami. W pracy glazurnika występują zagrożenia związane z posługiwaniem się narzędziami, pracą maszyn i urządzeń elektrycznych, kontaktem z cementem, wapnem, klejami, masami spoinowymi i roztworami oraz pracą na wysokości. Praca glazurnika może przebiegać w pozycji wymuszonej, stwarzając realne zagrożenie chorobami stawów kolanowych. W przypadku pracy glazurnika na zewnątrz, występuje dodatkowo niekorzystny wpływy czynników atmosferycznych.


Glazurnik może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych, wykonujących roboty wykończeniowe, lub we własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.


BRANŻA