Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Posadzkarz ]

Posadzkarz

Posadzkarz - rzemieślnik, wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych.

Posadzkarze w Słupsku:

Posadzkarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Posadzkarz podczas pracy posługuje się odpowiednimi narzędziami, sprzętem pomocniczym oraz maszynami do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy. Zadania zawodowe posadzkarza obejmują analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn, organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych materiałów na placu budowy, przygotowywanie podłoża, w tym wykonywanie zabezpieczeń izolacyjnych, wyznaczanie powierzchni posadzek i rysunków ornamentów, przygotowywanie mieszanek cementowych, lastrykowych, estrychgipsowych, ksylolitowych itp. sposobem ręcznym i zmechanizowanym, dobieranie i przygotowywanie klejów i spoiw właściwych dla stosowanych materiałów, wykonywanie podłóg, posadzek (układanych i wylewanych) przy zastosowaniu odpowiedniej technologii, wykańczanie wykonanych powierzchni poprzez polerowanie, szlifowanie, lakierowanie, naprawy istniejących posadzek, układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących.

Posadzkarza, ze względu na wykonywanie uciążliwych i często monotonnych zadań zawodowych w wymuszonych i zmiennych pozycjach ciała (najczęściej w klęku lub skłonie) powinien cechować dobry stan zdrowia i duża sprawność fizyczna. Zawodu posadzkarza nie mogą wykonywać osoby ze stwierdzonymi chorobami: układu krążenia, układu oddechowego, gośćcowymi, skóry i alergii (konieczny jest brak alergii na substancje chemiczne stosowane w posadzkarstwie). Posadzkarze pracują najczęściej w firmach budowlanych, budowlano-montażowych, remontowych oraz w warsztatach rzemieślniczych (w tym we własnych firmach). Mogą to być przedsiębiorstwa duże, wykonujące kompleksowe prace budowlane lub przedsiębiorstwa małe specjalistyczne. Posadzkarz może pracować na wolnym powietrzu, jak i w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, zarówno nowo budowanych jak i remontowanych. Posadzkarz może pracować zarówno w zespole ludzi, jak i samodzielnie. W zależności od wielkości i rodzaju zadania, liczebność zespołu jest zmienna. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym.

W zawodzie posadzkarza można wyodrębnić stanowiska pracy związane z wykonawstwem: podkładów i posadzek jastrychowych, posadzek z materiałów mineralnych, posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych, posadzek z materiałów ceramicznych, okładzin ściennych obejmujących prace wykończeniowe przy robotach posadzkarskich, posadzek z drewna i materiałów drewnopodobnych, posadzek z żywic i z materiałów bitumicznych. W większych zespołach pracowniczych występuje stanowisko organizatora robót posadzkarskich. Stanowiska pracy posadzkarza są zazwyczaj ruchome i zorganizowane najczęściej bezpośrednio na placu budowy. Stanowiska pracy związane z kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych wymagają posiadania uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego. Warunkiem ich uzyskania jest posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego, dyplomu mistrza i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane.


BRANŻA