Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Tynkarz ]

Tynkarz

Tynkarz - rzemieślnik, zajmuje się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-wapiennych, szlachetnych i innych) oraz nakładaniem tynków suchych na ściany i stropy budynków oraz obiektów budowlanych. Sporządza zaprawy tynkarskie, zna rodzaje składników, z których sporządza zaprawy oraz reguły ich dozowania.

Tynkarze w Słupsku:

Tynkarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Tynkarze obecnie używają gotowych, fabrycznie wytworzonych zapraw. Przed przystąpieniem do tynkowania tynkarz przygotowuje podłoża pod tynki oraz zamurowuje otwory w ścianach i stropach. Ponadto nakłada tynki na wypukłe lub wklęsłe formy architektoniczne, zwłaszcza w obiektach zabytkowych, np. na sklepienia krzyżowe czy kasetony oraz wykonuje tynki ciągnione gzymsów. Nakłada warstwy tynku z zastosowaniem ręcznych narzędzi lub z użyciem maszyn i urządzeń tynkarskich.

Tynkarz obsługujący urządzenia tynkarskie musi znać zasady ich obsługi i konserwacji. Do zadań tynkarza należy również obsadzanie w powierzchni tynkowanej ściany lub stropu kratek wentylacyjnych, haków i innych elementów. Przy pracach naprawczych tynkarz może samodzielnie ustawiać rusztowania niewymagające dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz montować wciągarki do transportu materiałów i narzędzi.

Tynkarza powinna cechować dokładność, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, koncentracja uwagi, sprawność fizyczna, rozróżnianie barw oraz wytrwałość i cierpliwość. Tynkarz wykonuje pracę w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Pracuje w pozycji stojącej, z rękami uniesionymi. Obowiązujące godziny pracy są stałe, jedynie podczas prac naprawczych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych – czas określa się według potrzeb. Ze względów ergonomicznych narzędzia pracy powinny być umieszczone w zasięgu rąk tynkarza. Tynkarze pracują samodzielnie lub w zespołach w zależności od wielkości wykonywanych zadań. Na terenie budowy zagrożenia mogą stwarzać śliskie nawierzchnie, ruchome części maszyn budowlanych, a także czynniki związane z warunkami atmosferycznymi. Tynkarz narażony jest na ryzyko upadku z wysokości, na urazy ze strony ostrych i wystających przedmiotów. Styczność z wapnem i cementem stwarza zagrożenie powstawania uczuleń, chorób oczu i skóry.


BRANŻA