Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Cieśla ]

Cieśla budowlany

Cieśla budowlany - rzemieślnik, to zawód związany z obróbką drewna. Cieśla wykonuje elementy konstrukcji, części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem działania (budynek, budowla, okręt).

Cieśla to nie stolarz, co jest bardzo często mylone. Cieśla zajmuje się wykonywaniem konstrukcji wieńcowej (zrębu) budynku, więźby dachowej, w pracy wykorzystuje zestaw narzędzi ciesielskich, wykonując w przygotowanym materiale odpowiednie połączenia. Cieśla musi posiadać znajomość czytania rysunków technicznych.

Cieśla w Słupsku:

Cieśla posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Do głównych zadań cieśli zalicza się wykonywanie form i deskowań drewnianych przeznaczonych do konstrukcji betonowych i żelbetowych, wykonywanie, konserwowanie, naprawianie i rozbieranie konstrukcji drewnianych z okrąglaków i tarcicy, wykonywanie stemplowań oraz wszelkich konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy (np. rusztowań, pomostów roboczych, daszków ochronnych i innych).

Zadaniem cieśli jest też wykonywanie konstrukcji rozporowych oraz podporowych ścian w wykopach i na powierzchni. Cieśle wykonują elementy drewniane w budynkach o różnej konstrukcji, drewniane obiekty tymczasowe na placu budowy i różne drewniane konstrukcje inżynierskie, takie jak mosty i wieże. Dokonują również naprawy i wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskich.

Dodatkowo mogą wykonywać prace ciesielskie w budownictwie wodnym, w górnictwie i geodezji. Cieśla powinien mieć ostry wzrok i słuch oraz rozróżniać barwy. Powinna go cechować sprawność fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także zmysł równowagi i brak lęku przed wysokością. Cieśla, który pełni funkcję brygadzisty, powinien posiadać zdolności kierownicze, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, uzdolnienia techniczne oraz zdolność współpracy w zespole.

Cieśle zatrudniani są zazwyczaj w zespołach, których liczebność zależy od rodzaju i wielkości zadania. Pracują przeważnie na zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych. Zadania wykonują w pozycji pochylonej lub stojącej. Czas pracy cieśli wynosi przeważnie 8 godzin, ale może być zmieniony w związku z terminami umownymi, a także dyktowany względami technologicznymi lub atmosferycznymi. Do zagrożeń ze strony środowiska cieśli pracy należy zaliczyć możliwość upadku z wysokości, urazów kończyn oraz skaleczenia przez ostre i wystające elementy.


BRANŻA