Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Kominiarz ]

Kominiarz

Kominiarz - rzemieślnik, czyści przewody kominowe (dymowe i spalinowe) wentylacyjne, czopuchy, trzony kuchenne i piece domowe, kominki, piece rzemieślnicze i przemysłowe, kotły, kominy fabryczne.

Kominiarze w Słupsku:

Kominiarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Kominiarz prowadzi badania przewodów kominowych, wentylacyjnych, podejmowanie decyzji dotyczących ich dalszej eksploatacji oraz zakresu napraw, a także sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli technicznej i inwentaryzacji przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Zawód kominiarza wymaga dobrego stanu zdrowia, zwłaszcza sprawności palców i rąk, gdyż większość prac wykonywana jest ręcznie. Ważna jest ostrość wzroku, zmysł powonienia, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i rozróżnianie kolorów. Praca bywa bardzo niebezpieczna. Kominiarz jest narażony na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Praca może być wykonywana na wysokich kominach, dlatego wymagana jest zdolność do pracy na wysokości oraz skupienie i przyjęcie określonej pozycji, co może niekiedy obciążać kręgosłup. Zagrożeniem dla zdrowia jest możliwość wdychania pyłów i substancji, będących produktami procesów spalania. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu, rzadziej w pomieszczeniach zamkniętych.

Kominiarz wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych firmach, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, jak i dużych spółdzielniach usługowych. Może być zatrudniony w zakładach usługowych i wykonywać zadania zawodowe zarówno w obiektach przemysłowych, rzemieślniczych, jak i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych (blokach mieszkalnych). W małych firmach usługowych kominiarz na ogół pracuje samodzielnie lub w zespole, najczęściej dwuosobowym. W dużych obiektach praca kominiarza może być wykonywana w zespołach kilkuosobowych, najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika, który przydziela zadania, jest odpowiedzialny za organizację pracy oraz sprawdza prawidłowość wykonywanych prac. Kominiarz może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


BRANŻA