Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Stolarz ]

Stolarz

Stolarz - rzemieślnik, wykonuje zadania związane z obróbką ręczną i mechaniczną drewna, wykonywaniem, remontowaniem i modernizowaniem stolarki budowlanej i otworowej, wykonywaniem i remontowaniem mebli, organizowaniem stanowiska pracy do wykonywania robót stolarskich, ocenianiem jakości materiałów i jakości wykonanej pracy.

Stolarze w Słupsku:

Stolarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Swoją pracę stolarz wykonuje na budowach oraz w rzemieślniczych zakładach stolarskich. Stolarz może pracować w zespole lub indywidualnie. W zależności od wielkości i rodzaju zadania, liczebność zespołu jest różna. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się ze zleceniodawcami wykonywanej pracy.

W przypadku pracy stolarza na budowie należy pamiętać o zagrożeniach występujących na placu budowy związanych z różnorodnymi robotami budowlanymi. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, transport materiałów, praca na wysokości, pracujące maszyny budowlane.

Stolarza winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, dokładność oraz zręczność rąk, co ma wpływ na bezpieczeństwo pracy (zwłaszcza przy mechanicznej obróbce drewna), a także na jakość i estetykę wytworzonego produktu.

Stolarz może być zatrudniony w: firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe, w rzemieślniczych zakładach stolarskich, w firmach produkujących i montujących stolarkę okienną i drzwiową. Stolarz może założyć własną firmę – stolarski zakład rzemieślniczy. W zawodzie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: przygotowaniem i obróbką drewna, obsługiwaniem obrabiarek do drewna, wykonywaniem stolarki budowlanej i otworowej, wykonywaniem mebli, prowadzeniem własnego zakładu stolarskiego.