Gildia Słupsk
[ Home > Branża Budowlana > Malarz-Tapeciarz ]

Malarz-Tapeciarz

Malarz-tapeciarz - rzemieślnik, pokrywa farbami, lakierami i emulsjami wnętrza mieszkań oraz innych budynków użyteczności publicznej. Zajmuje się on także tapetowaniem, czyli nakleja na ściany i sufity gotowe arkusze tapet. Maluje powierzchnie ścian, sufitów, powierzchnie stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Podczas malowania i tapetowania może stosować wzornictwo i techniki ozdobne.

Malarze-Tapeciarze w Słupsku:

Malarz-Tapeciarz posiada następujące umiejętności oraz wykonuje następujące prace:

Malarz-tapeciarz po zapoznaniu się z miejscem pracy, ustala zakres robót i przygotowuje potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt. Wybór techniki malarskiej zależy od funkcji i charakteru malowanego pomieszczenia oraz od wymagań zleceniodawcy. Elementem pracy malarza-tapeciarza jest przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie. W pomieszczeniach remontowanych malarz oczyszcza ściany, likwiduje zacieki, naprawia drobne uszkodzenia tynków oraz gruntuje podłoże. Tapetowanie także poprzedzone jest przygotowaniem podłoża.


BRANŻA